O udruzi povratnika "Hortus Helvetia"

Udruga povratnika iz Švicarske i ostalih djelova svijeta „Hortus Helvetia“ osnovana je 12. siječnja 2012. godine sa ciljem udružiti i okupiti povratnike iz Švicarske I ostalih djelova svijeta koji žive na području Međimurja i okolice. Inicijativu za osnivanje Udruge pokrenuli su Međimurci, povratnici iz Švicarske: Ivan Sabol, Štefanija Sabol, Mato Ivoš, Martin Martan i Velimir Sanjković.

Djelatnosti Udruge su:
- objedinjavanje povratnika iz Švicarske i ostalih djelova svijeta i zastupanje njihovih interesa
- unaprijeđivanje ekonomskog, društvenog i kulturnog života povratnika iz Švicarske i ostalih djelova svijeta kroz organizacije društvenih druženja, skupova, seminara, izložbi, simpozija i sličnih aktivnosti
- djelovanje na povezivanju i suradnji povratnika iz Švicarske i osoba sa područja Međimurja koji žive i rade u Švicarskoj

Tijela Udruge su:
- Skupština
- Predsjednik, dopredsjednik i tajnik Udruge
- Predsjedništvo

Članom Udruge može postati svaka fizička i pravna osoba koja prihvati Statut Udruge. Članstvo može biti: redovito i počasno.

PODACI
Matični broj : 2840596
OIB: 33988767702
Privredna banka Zagreb d.d.
IBAN: HR3523400091116043672

ADRESA UDRUGE

Udruga Hortus Helvetia
Naselje Dr. Vlatka Mačka 10, Šenkovec
HR-40000 Čakovec