Novosti i obavijesti

17.04.2017.

DOPIS HZZO-A U VEZI ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

U nastavku možete pročitati odgovor gdina Pavlic Ivana, ravnatelja Odjela za zdravstevno osiguranje, pravne i opće poslove HZZO Čakovec u vezi novih propisa zdravstvenog osiguranja za švicarske umirovljenike koji su počeli važiti od 1. siječnja 2017. godine.

Poštovani članovi udruge povratnika HORTUS HELVETIA

šaljem vam kratki odgovor na predmetno pitanje, jer su od 01.01.2017.g. i za Švicarske osiguranike počeli vrijediti propisi Europske unije u segmentu zdravstvenog osiguranja, koji se u RH primjenjuju od 01.07.2013.g.:

1. Zatečeni slučajevi do 01.01.2017.g. gdje švicarski umirovljenici sa prebivalištem u RH (stalni boravak) koji su stekli status osiguranika u ovom Zavodu temeljem osobne prijave i ostvaruju punu zdravstvenu zaštitu uz mogućnost dopunskog zdravstvenog osiguranja te su obvezni plaćati mjesečni zdravstveni doprinos temeljem rješenja Porezne uprave, imaju pravo takav status prekinuti, pa i plaćanje narečenog doprinosa u RH, pod uvjetom da od svoje nadležne kase u Švicarskoj ovom Zavodu podnesu tiskanicu E 121 odnosno dokaz da im da im kase ne može izdati E121. U slučaju izdavanje tiskanice E121 u ovom Zavodu promijeniti će se status uz prestanak obveze plaćanja doprinosa u RH, a u slučaju da im se od nadležne kase u Švicarskoj izda potvrda da ne mogu izdati E121,zadražava se dosadašnji status u ovom Zavodu.

2. Novi umirovljenici od 01.01.2017.g. koji će imati prebivalište u RH moći će se zdravstveno osigurati putem ovog Zavoda putem tiskanice E121 mjerodavne Švicarske kase. Temeljem takovog osiguranja u ovom Zavodu isti će ostvarivati pravo na punu zdravstvenu zaštitu sukladno hrvatskim zdravstvenim propisima kao i pravo na dopunsko zdravstveno osiguranje koje nije obvezno već dobrovoljno i koje pokriva plaćanje participacije. Ako švicarskom umirovljeniku njegova kasa izda potvrdu da mu ne može izdati tiskanicu E121, može se osigurati na na zdravstveno osiguranje putem ovog Zavoda na naprijed opisani način uz plaćanje mjesečnog doprinosa. Novi umirovljenici za vrijeme doseljenja u RH gdje će imati prebivalište do pribave odnosno podnošenje tiskanice E121 ili potvrde o neizdavanju tiskanice E121 , sve pružene mu zdravstvene usluge morati će platiti osobno.

3. Švicarski osiguranici pa i umirovljenici koji privremeno borave u RH za vrijeme tog boravka ostvaruju zdravstvenu zaštitu putem Europske kartice EKZO oznake CH koju im izdaje njihovo nadležno zdravstveno osiguranje. Tom EKZO karticom u RH im se osigurava pravo na medicinske usluge neodgodive naravi, dakle ne puna zdravstvena zaštita, a nemaju pravo niti na dopunsko zdravstveno osiguranje u RH.

S poštovanjem.

Ivan Pavlic,dipl.iur. Rukovoditelj Odjela za zdravstevno osiguranje,pravne i opće poslove

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje Trg Eugena Kvaternika 2, 40000 Čakovec, Hrvatska