Novosti i obavijesti

12.05.2016.

HRVATSKI SVJETSKI KONGRES UPUTIO PRIJEDLOG ZA OCJENU USTAVNOSTI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK

Kako doznajemo iz newyorškog sjedišta Hrvatskog svjetskog kongresa, ta je krovna udruga hrvatskog iseljeništva 13. svibnja Ustavnome sudu Republike Hrvatske uputila prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti Zakona o porezu na dohodak s Ustavom Republike Hrvatske.

Kako je poznato u Hrvatskoj se oporezuju inozemne mirovine rezidenata u Republici Hrvatskoj. Ta promjena poreznog sustava dovela je do dvostrukog oporezivanja mirovina iz pojedinih država s kojima Hrvatska nije regulirala to pitanje, nejednakog tretmana mirovina iz javnih izvora i privatne štednje koja je u pojedinih državama glavni oblik mirovine, te nejednakosti u mogućnosti korištenja hrvatskog zdravstvenog osiguranja. Promjena poreznog zakona time je dovela do nejednakosti povratnika pred zakonom i otežavanja odluke o povratku iseljenika, naročito iz pojedinih prekomorskih zemalja sa velikim brojem iseljenika i njihovih potomaka (primjerice Sjedinjenih država).

U opsežno obrazloženom podnesku izrijekom se traži ocjena Ustavnog suda o suglasnosti poreznog zakona s člankom 3 Ustava Republike Hrvatske prema kojemu su jednakost, nepovrijedivost prava vlasništva i vladavina prava najviše vrijednote ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje prava; s člankom 5 stavak 1 Ustava prema kojem zakoni moraju biti u suglasnosti s Ustavom; s člankom 10 stavak 1 Ustava prema kojem Republika Hrvatska štiti prava i interese svojih državljana koji žive ili borave u inozemstvu i promiče njihove veze s domovinom; člankom 14 stavak 2 Ustava prema kojemu su svi pred zakonom jednaki i člankom 51 stavak 2 Ustava prema kojem se porezni sustav temelji na načelima jednakosti i pravednosti.

U podnesku Ustavnom sudu Hrvatski svjetski kongres navodi i niz negativnih političkih i gospodarskih posljedica oporezovanja inozemnih mirovina. Primjerice, svaki uživatelj takve mirovine (državljanin RH ili stranac) koji u Hrvatskoj boravi duže od 6 mjeseci podliježe tom oporezovanju. To je u izravnoj suprotnosti sa sve glasnije raspravljanim planovima da se hrvatski turizam proširi na dugotrajni boravak stranaca, pogotovo onih treće dobi. Hrvatski svjetski kongres će i dalje svim demokratskim sredstvima raditi na usklađivanju poreznog zakona sa Ustavom u okviru svoje temeljne brige za dugoročne interese hrvatskog naroda i hrvatske države.